Chữ ký số

I. Dịch vụ chứng thư số(Viettel CA).
Bảng báo giá dịch vụ hóa đơn điện tử và chứng thư số.
1 năm 2 năm 3 năm
Giá niêm yết(Đăng ký mới)

1.826.000

2.741.000

3.109.000

Giá niêm yết(Gia hạn)

1.276.000

2.191.000

2.909.000

Tặng kèm

+ USB token

+ Phần mềm kí offline

+ USB token

+ Phần mềm kí offline

+ USB token

+ Phần mềm kí offline

Chức năng

- Kê khai thuế qua mạng.

- Nộp thuế điện tử.

- Kê khai bảo hiểm xã hội.

- Kê khai hải quan.

- Kê khai C/O trên trang http://comis.covcci.com.vn

- Kê khai thông tin 1 cửa quốc gia vnsw.gov.vn

- Ký các văn bản điện tử kê khai bảo hiểm xã hội.

(Giá trên đã bao gồm VAT)

Hồ sơ đăng ký, bao gồm:

Đối với công ty đăng ký lần đầu và đang sử dụng chứ ký số của nhà cung cấp khác.

1. Một photo Giấy ĐKKD( Sao y công chứng hoặc đóng mộc treo công ty).

2. Một photo CMND người đại diện( Sao y công chứng hoặc đóng mộc treo công ty).

Đối với công ty đang sử dụng chữ ký số của Đất Việt(Viettel CA)

1. Một photo Giấy ĐKKD( Sao y công chứng hoặc đóng mộc treo công ty).

2. Một photo CMND người đại diện( Sao y công chứng hoặc đóng mộc treo công ty).

3. Token đang sử dụng.

** Giấy ĐKKD và CMND( scan - chụp hình) có thể gửi mail về info@datvietsoftware.com hoặc qua skype: le_van_tuyen để lấy thông tin cấp chữ ký số và xuất hóa đơn. Bản cứng sẽ thu khi bàn giao chữ ký số.

II. Dịch vụ hóa đơn điện tử.

1. Bản đại trà

Số lượng hóa đơn Giá niêm yết

1000 hđ

432.000đ

2000 hđ

648.000đ

3000 hđ

919.000đ

5000 hđ

1382.000đ

7000 hđ

1842.000đ

10000 hđ

2.295.000đ

20000 hđ

3.915.000đ

2. Bản dự án

Tùy theo nhu cầu của khách hàng với số lượng hóa đơn > 75.000HĐ và khối lượng công việc sẽ có báo giá và chiết khấu tùy theo từng hợp đồng.

Mọi chi tiết xin liên hệ: