quy trình làm việc Đất Việt

Quy trình làm việc

Chúng tôi sử dụng một quy trình làm việc đúng chuẩn quốc tế
Nó tiết kiệm thời gian và hiệu quả đến không ngờ

quy trình làm việc Đất Việt

TÌM HIỂU VẤN ĐỀ

Chúng tôi cố gắng tìm hiểu và nghiên cứu vấn đề để thực sự hiểu khách hàng của chúng tôi cần gì. Tất cả mọi khía cạnh đều được đào bới lên để cả nhóm cùng nhau giải quyết, sau đó tất cả kết quả đều được ghi chép ra giấy để sử dụng cho những công việc sau.

LÊN CHIẾN LƯỢC THỰC THI

Lúc này lúc chúng tôi đã hiểu rõ "đề bài", việc cần làm tiếp theo đó chính là lên kế hoạch để giải những "bài toán" khó của khách hàng. Không giống như còn đi học, để có thể hoàn thành đúng hạn chúng tôi phải phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận trong công ty.

THIẾT KẾ GIAO DIỆN

"Ấn tượng ban đầu rất quan trọng". Ở giai đoạn này chúng tôi phải làm việc cực kì chặt chẽ đối với khách hàng của mình để thỏa mãn những tiêu chí đặt về hiệu quả thị giác cũng như trải nghiệm người dùng. Đội thiết kế của chúng tôi sẽ không bao giờ dùng lại cho tới khi khách hàng nói "Hài lòng".

PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

Đội ngũ phần mềm của chúng tôi là những chuyên gia trong lĩnh vực này. Họ yêu thích những trường hợp khó mỗi khi viết code. Hầu hết những vấn đề cốt lõi của khách hàng được xử lí ở khâu này, đội ngũ phần mềm họ luôn cho ra những giải pháp độc đáo và hiệu quả.

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

Đội kiểm tra của chúng tôi là những người khó tính. Nhân viên ở đội kiểm tra được trả tiền để nói lên những lỗi sai và điểm không hài lòng của sản phẩm. Thành viên của đội kiểm tra là quản lí cấp cao và đó là lý do hầu hết mọi sản phẩm của chúng tôi đều rất tốt.

KHỞI CHẠY SẢN PHẨM VÀ BÀN GIAO CHO KHÁCH HÀNG

Đây là khâu hạnh phúc nhất, chúng tôi cảm thấy sản khoái khi khách hàng tỏ vẻ hài lòng. Phụ trách việc này là người am hiểu sản phẩm nhất, Tổng giám đốc sẽ trực tiếp phụ trách, và đó là tôn chỉ của Đất Việt.