Kiểm định chất lượng giảng dạy

Hiện nay để thực hiện việc kiểm định chất lượng của các trường tiến hành một cách rất thủ công, tốn nhiều chi phí nhưng không mang lại hiệu quả cao. Chẳn hạn, sau khi lấy phiếu điều tra(phát hành phiếu giấy để đánh giá) phải tốn nguồn nhân lực để thống kê, điều gì xảy ra nếu quy mô trường có từ 3.000 sinh viên và mỗi em học 5 môn học trong học kỳ. TMS chọn giải pháp rất đơn giản và rất hiệu quả đó là đánh giá online. Việc đánh giá online này thực hiện dễ dàng và thống kê kết quả một cách nhanh chóng, chính xác bằng ràng buộc có đánh giá mới công bố kết quả học tập của học phần đó. Với giải pháp này đảm bảo thu thập được 100% phiếu đánh giá. Hẳn nhiên kết quả đánh giá được gửi trực tiếp đến Giảng viên giảng dạy và các cấp lãnh đạo.