Quản lý học vụ

Ngoài những công việc quản lý thông tin sinh viên và điểm số thông thường thì phần quản lý học vụ của TMS có những đặc điểm nổi bậc về công tác quản lý điểm số, xét tốt nghiệp, quản lý chuẩn đầu ra,…Hệ thống theo dõi tiến độ hoàn tất điểm số của từng giảng viên cho từng môn học, hệ thống báo cáo giúp cho nhà quản lý nắm rõ thông tin về công tác đào tạo trong toàn trường. Đặc biệt là sự mềm dẽo trong việc thiết lập quy chế học vụ. Sự tùy biến này sẽ giúp cho lãnh đạo đưa ra những quyết định đúng đắng và kịp thời để xử lý công tác học vụ.