Quản lý thời khóa biểu – Kế hoạch giảng viên

Thời khóa biểu và kế hoạch giảng viên là một công tác không thể thiếu trong công tác quản lý đào tạo. Đây là công việc hết sức quan trọng của nhà trường tuy nhiên quản lý được nó không phải đơn giản đối với nhiều tổ chức hiện nay. Một số vấn đề vẫn trăn trở cho các cấp lãnh đạo như:

 Làm thế nào kiểm soát được kế hoạch giảng dạy giảng viên?

Làm thế nào kiểm soát được tiến độ giảng dạy ở các đơn vị?

Làm thế nào kiểm soát được phòng học?

Giảng viên có dạy hết số tiết cho sinh viên không?

Nguồn nhân lực cho các Khoa/Viện/Trung tâm có dư thừa không?

Trong học kỳ các khoa có đủ tiết dạy cho Giảng viên không?

Tại sao dự trù kinh phí chi trả phụ trội bao giờ cũng cao hơn dự kiến kế hoạch đầu năm?…

Đó là những điều mà các nhà quản lý các trường băn khoăn và nó được giải quyết một triệt để trong ứng dụng của TMS.