Quản lý tuyển sinh

Đây là phân hệ quản lý nguồn gốc của HS-SV, hệ thống tích hợp với dữ liệu từ phần mềm Tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Điều này sẽ giảm thiểu cho công tác gọi nhập học của nhà trường, cũng như công tác xét nguyện vọng. Điều quan trọng là nó gắn liền với khâu nhập học của thí sinh, điều này sẽ khắc phục được tình trạng “gọi nhập học là A nhưng đóng học phí là B và phòng đào tạo lại là C”. Ngoài ra nó còn giúp nhà trường đối chiếu với danh sách sinh viên tốt nghiệp ra trường nghĩa là đầu vào và ra phải giống nhau và đồng nhất.