Bạn đang cần tìm phần mềm quản lý chăm sóc khách hàng?

CRM là một hệ thống tổng thể xoay quanh việc xây dựng mối quan hệ tốt hơn với khách hàng: bao gồm khách hàng hiện có và khách hàng mới. CRM giúp bạn mở rộng quá trình xây dựng
các mối quan hệ này.

Chức năng của phần mềm

SALE MANAGER được công ty Phần Mềm Đất Việt phát triển trên nền tảng ngôn ngữ C# theo hướng web-application cung cấp khả năng làm việc tập trung và nhanh chóng qua Internet phù hợp với xu thế của các thiết bị di động hiện nay.

Quản lý khách hàng

Quản lý khách hàng

Khách hàng được quản lý thông tin bằng các chức năng nhỏ hơn như: phân loại khách hàng, quản lý liên hệ, quản lý lịch sử giao dịch với khách hàng, chia sẻ thông tin khách hàng, chuyển chủ sở hữu

Quản lý cơ hội

Quản lý cơ hội

Nhập cơ hội bán hàng: Tên cơ hội, Khách hàng, Đơn giá, số lượng hàng hoá, Giá trị dịch vụ, giúp nhân viên và quản lý dự báo doanh số, sản lượng tiêu thụ để có kế hoạch phù hợp, đánh giá lại các cơ hội thất bại nhằm tìm ra hướng cải thiện tỷ lệ thành công.

Quản lý thông tin hợp đồng

Quản lý thông tin hợp đồng

Quản lý thông tin hợp đồng: Ngày bắt đầu, ngày kết thúc, hàng hoá, đơn giá, …In Hợp đồng, Phụ lục hợp đồng ra file doc, quản lý thanh toán, khoản chi, hoá đơn, chi phí mua vào, giá vốn, lãi lỗ, công nợ, cảnh báo hợp đồng hết hạn, cảnh báo khách hàng có công nợ.

Quản lý công việc

Quản lý công việc

Nhập, xuất, thêm, sửa, xóa công việc, quản lý tiến độ công việc, loại công việc, nội dung về công việc, thông tin vê công việc

Hỗ trợ

Hỗ trợ

Thêm bớt, sửa, xóa tình trạng khách hàng, cần được hỗ trợ, nhắc nhở thời gian, tình trạng khách hàng cần được hỗ trợ.

Quản lý Marketing

Quản lý Marketing

Module Quản lý Marketing cho phép nhân viên marketing của Công ty xây dựng các chiến dịch marketing trên hệ thống, xác định thị trường mục tiêu, thực hiện chiến dịch trên các kênh và theo dõi kết quả thực hiện.

Quản lý văn bản (tài liệu).

Quản lý văn bản (tài liệu).

Nhập xuất, thêm, sửa văn bản có sẵn, in xuất văn bản

Quản lý sản phẩm

Quản lý sản phẩm

Nhập, xuất, thêm, sửa, xóa, các hình thức dịch vụ sản phẩm, quản lý phân loại chủng loại dịch vụ sản phẩm, tình trạng sản phẩm dịch vụ

Quản lý SMS/Email

Quản lý SMS/Email

Quản lý phản hồi,yêu cầu từ khách hàng, để phục vụ tốt hơn, đảm bảo chất lượng phục vụ.

Báo cáo phân tích

Báo cáo phân tích

Báo cáo phân tích thống kê tình trạng khách hàng, tiến độ, dịch vụ, marketing, tình trạng hợp đồng, tiến độ thống kê lượng khách tìm năng.

Sản phẩm nổi bật

một số hình ảnh về sản phẩm nổi bật

Xem demo bản demo phần mềm