Slider 1

E.LEARNING

E.Learning còn được gọi là Electronic Learning, có nghĩa là học online( trực tuyến ) hay giáo dục trực tuyến.
E.Learning là phương thức học tập thông qua một thiết bị có kế nối mạng với một máy chủ ở nơi khác có lưu trữ sẵn các nội dung học tập và phần mềm cần thiết để có thể tương tác (hỏi/ yêu cầu/ ra đề) với học viên học trực tuyến từ xa. Giáo viên có thể truyền tải hình ảnh, âm thanh hoặc tài liệu.
Với tầm nhìn rộng hơn. E-learning được hiểu như là một môi trường học tập với đầy đủ các công nghệ lưu trữ, mã hóa và truyền tải dữ liệu. Ở môi trường này, ngoài việc người học và giảng viên có thể tương tác với nhau, hoặc tương tác với hệ thống học trực tuyến. Người học còn có thể tự lựa chọn cho mình những phương thức học tập và lựa chọn các công cụ hỗ trợ tiến trình học tập sao cho đạt hiệu quả cao nhất.
Nhìn chung, E-learning là giải pháp giáo dục công nghệ cao và tiên tiến, áp dụng được hầu hết cho các đơn vị cơ quan muốn tự động hóa quá trình đào tạo của đơn vị mình. Việc sử dụng E-learning sẽ mang lại một số lợi ích hơn hẳn so với phương thức giáo dục truyền thống.

THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA HỆ THỐNG

BACKEND

BACKEND

Là thành phần mà chỉ có admin của hệ thống mới có thể điều khiển. Giúp admin có thể điều khiển toàn ...

FONTEND

FONTEND

Là thành phần giúp cho các học viên có thể tương tác với hệ thống, thực hiện các khóa học, tìm kiếm ...

NOTEPAD

NOTEPAD

Là thành phần cho phép học sinh gửi câu hỏi và tương tác trực tiếp với giáo viên.

CHỨC NĂNG

BACKEND

Quản Lý Tài Khoản

Cho phép admin quản lý thông tin tất cả các user

Quản Lý Giá

Cho phép admin thay đổi giá của các subscrible.

Quản Lý Danh Sách

Cho phép admin thêm xóa tạo các quyền cho các tài khoản

Quản Lý Nhóm

Cho phép admin xem thông tin nhóm, hoặc cho nhóm ngừng hoạt

Tạo Nhóm

Mỗi user sẽ có thể tham gia các nhóm, giáo viên sẽ

Quản Lý Code

Cho phép admin quản lý tình trạng các code đã tạo như

NOTEPAD

Học sinh có thể vẽ hình trên NotePad để tương tác trực tiếp với giáo viên.

Vẽ Hình

Vẽ Hình

Chat trực tiếp giữa giáo viên và học sinh. Call video webcam. Thêm xóa cái layer làm việc

Tương Tác

Tương Tác

TIN TỨC

Giáo dục Việt Nam và xu hướng E-learning

Giáo dục Việt Nam và xu hướng E-learning

Nhiều nước phát triển trên thế giới đã triển khai mạnh mẽ E-learning trong hệ thống giáo dục chung trên cả nước. Những năm gần đây, E-learning đã và đang triển khai cho học sinh phổ thông

Tại sao Elearning đem lại hiệu quả làm việc cao hơn
Lợi Ích của E.learning Cho Thời Đại