• Cải thiện hiệu quả để có lợi nhuận tốt hơn – Trung tâm hóa và tích hợp toàn bộ doanh nghiệp của bạn – từ bộ phận bán hàng, tồn kho, mua hàng, vận hành, và tài chính – vào một hệ thống, hạn chế lỗi, chi phí cũng như việc nhập dữ liệu nhiều lần.
 • Tập trung vào việc phát triển doanh nghiệp của bạn – Hợp lý hóa hoạt động từ đầu đến cuối, để bạn có thể tập trung làm cho doanh nghiệp có lãi hơn.
 • Đưa ra các quyết định nhanh chóng và khôn ngoan hơn – Đưa thông tin kinh doanh của bạn vào một nguồn dữ liệu duy nhất, để bạn có thể lập tức mở ra và có được các thông tin tổng hợp & cập nhật – và như vậy đội ngũ nhân viên của bạn có thể nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của khách hàng và được trao quyền nhiều hơn để ra quyết định.
 • Rút ngắn thời gian hiện thực hóa giá trị – Triển khai và ứng dụng trong vòng từ sáu đến tám tuần với một ứng dụng đơn nhất. Phương thức sử dụng trực quan giảm thiểu quá trình đào tạo người dùng và giảm chi phí hỗ trợ CNTT lâu dài.
 • Hỗ trợ nhu cầu luôn thay đổi của bạn – Với các công cụ tùy chỉnh dễ sử dụng và trên 550 giải pháp bổ sung được cung cấp bởi các đối tác giải pháp phần mềm của chúng tôi, SAP Business One có thể được linh hoạt điều chỉnh và mở rộng để đáp ứng các nhu cầu kinh doanh cụ thể của bạn.
 • Kết nối giữa trụ sở chính, các chi nhánh và công ty thành viên & đối tác kinh doanh trong cùng một hệ thống – Phục vụ khách hàng tốt hơn và đạt được hiệu quả hoạt động với những giải pháp có quy mô phù hợp, giá cả phải chăng, giúp quản lý luồng thông tin và nhịp nhàng hóa những quy trình kinh doanh.

Có thể truy cập thông tin doanh nghiệp một cách nhanh chóng, đầy đủ và chính xác từ máy tính với:

 • Giao diện thân thiện cho phép người dùng có được đáp án nhanh chóng, giúp làm việc chủ động và hiệu quả hơn.
 • Tính năng Drag&Relate™ độc đáo giúp thể hiện thông tin giao dịch dưới dạng dễ hiểu và tính năng “drill down “ sẽ giúp cho người dùng xoáy sâu tận gốc thông tin để trả lời các thắc mắc và thực hiện các phân tích  “what-if”.
 • Tích hợp xuyên suốt với sản phẩm Microsoft Office như Word, Excel, and Outlook

Tự động giúp người dùng luôn nhận diện được các vấn đề cần giải quyết với:

 • Cảnh báo quy trình làm việc để điều khiển và đưa ra hành động cho các sự kiện đặc biệt của doanh nghiệp.
 • Quản lý trường hợp ngoại lệ: tự động phát hiện, ghi chép và báo cáo các trường hợp ngoại lệ.

Công cụ mạnh mẽ giúp điều chỉnh ứng dụng để đáp ứng với những thay đổi về nhu cầu của doanh nghiệp. Chẳng hạn:

 • Xác định các mối quan tâm cho từng lĩnh vực, dữ liệu, chính sách, truy vấn và các báo cáo mà không cần các nhờ đến các nhân viên IT.
 • Thay đổi có hiệu lực ngay lập tức trên tất cả các lĩnh vực có liên quan, khiến bạn có thể điều chỉnh phần mềm tương thích với cách bạn vận hành doanh nghiệp.

Thời gian triển khai nhanh đảm bảo rằng bạn nhanh chóng nhận ra lợi ích đầy đủ của SAP Business One thông qua các tính năng như:

 • Giao diện thân thiện với môi trường Microsoft Windows giúp giảm đáng kể thời gian đào tạo
 • Kiến trúc một server đơn giản để vận hành phần mềm cho toàn doanh nghiệp
 • Chức năng quản lý hệ thống đơn giản hóa giúp kiểm soát quá trình vận hành và bảo trì với chi phí thấp.Mang lại lợi nhuận nhanh chóng, do giảm thời gian và chi phí điều chỉnh, bảo trì phần mềm cũng như nâng cấp phiên bản.