PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Phần mềm quản lý nhân sự nhằm trợ giúp các công việc trong quản lý nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, việc theo dõi chi tiết tình hình nhân sự, đánh giá nhân sự. Theo dõi và tính chi tiết các khoản lương, thưởng, thuế thu nhập và các thay đổi của cá nhân từ đó đưa ra bức tranh toàn cảnh về tình hình nhân sự và chất lượng lao động trong doanh nghiệp.
QUẢN LÝ DANH MỤC
 • Quản lý thiết lập tham số (tham số chức vụ, Ngày lễ, Trường hợp đặc biệt...)
 • Quản lý lương cơ bản
 • Quản lý tiền chức vụ, trách nhiệm
 • Quản lý các trường hợp đặc biệt (nghỉ thai sản, nghỉ phép, nghỉ vắng, ...)
 •  Quản lý tiền chuyên cần hàng tháng
 • Quản lý nghỉ giữa giờ
QUẢN LÝ CHẤM CÔNG
 • Tích hợp máy chấm công
 • Quản lý ra vào, đi trễ,về sớm
 • Tăng ca, làm việc ca đêm
 • Import dữ liệu chấm cônqua file excel
 • Bảng chấm công theo tháng
QUẢN LÝ LƯƠNG
 • Bảng lương các nhân viên
 •  In phiếu lương cá nhân
 • In phiếu lương theo danh sách
 • Phiếu lương cho từng nhân viên
QUẢN LÝ THÔNG TIN NHÂN VIÊN
 • Danh sách nhân viên
 • Cập nhật thông tin nhân viên
 •  Import dữ liệu nhân viên có sẵn từ file excel
 •  Quản lý các chức năng hiển thị nhân viên trên bảng chấm công, bảng lương
 • Quản lý tìm kiếm theo tên, theo mã nhân viên, theo từ gợi ý, nhân viên thử việc
CHỨC NĂNG HỖ TRỢ
 • Quản lý phân quyền người dùng
 • Quản lý danh sách người dùng
 • Đăng nhập, đăng xuất, đổi mật khẩu

SẢN PHẨM DEMO

CÔNG TY

Đất Việt đã xây dựng và phát triển phần mềm Quản lý Nhân Sự HRM  đáp ứng các nghiệp vụ thông thường trong việc quản lý nhân sự như chấm công, tính lương, quản lý thông tin nhân viên…  cho một doanh nghiệp không chỉ lực lượng nhân sự lớn, nhiều cấp bậc đòi hỏi phải có các nghiệp vụ vô cùng phức tạp mang tính đặc thù riêng của từng ngành mà còn phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu thay đổi chính sách nhân sự từ chính phủ.Giá trị cốt lõi của chúng tôi chi phối quy trình làm việc của chúng tôi. Triết lý làm việc của chúng tôi là một trong những lý do chính cho sự thành công của chúng tôi.  Phần mềm Đất Việt về các sản phẩm quản lý với phương châm "Thích Nghi - Cải Tiến - Sáng Tạo "

TIN TỨC