Phần mềm quản lý nhân sự HRM

Phần mềm nhân sự HRM giúp bạn quản lý thông tin, quá trình làm việc theo thời gian của nhân viên từ A tới Z một cách chuyên nghiệp. Kết nối máy chấm công tự động là tính năng nổi bật giúp bộ phận quản đốc dễ dàng theo dõi thời gian nhân viên làm việc chính xác.

1. Ai dùng phần mềm nhân sự HRM

  • Phần mềm nhân sự HRM dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có quy mô khoảng 500 nhân viên.
  • Dữ liệu chấm công doanh nghiệp tổng hợp và tính lương ngày một đến ngày cuối tháng
  • Không phù hợp với doanh nghiệp tính lương theo doanh số, theo sản phẩm

2. Chức năng phần mềm HRM

  • Chức năng quản lý hệ thống: theo dõi và phân quyền người dùng trong hệ thống; sao lưu và phục hồi dữ liệu giúp quá trình làm việc an toàn khi xảy ra sự cố.
  • Chức năng quản lý danh mục: phòng ban, chức vụ, mức lương, phụ cấp; cách tính lương, thông số lương; thông tin đánh giá
  • Chức năng quản lý nghiệp vụ: nhân viên, ứng viên phỏng vấn; hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội; xếp ca, chấm công; định mức tính lương; chấm công, tính lương tự động
  • Chức năng thông kê: tình hình nhân sự theo biều đồ; lương nhân viên theo tháng, theo năm, theo phòng ban; danh sách tham gia bảo hiểm xã hội.

3. Cài đặt phần mềm nhân sự HRM miễn phí

Bạn cài đăt bình thường, mục Select Featues với nhiều tùy chọn – nếu bạn cài đặt lần đầu nên chọn tất cả.

Mục TeamViewer giúp bạn nhận được hỗ trợ từ nhà cung cấp phần mềm, nếu máy bạn chưa có nên chọn

Phần mềm nhân sự HRM

Phần mềm nhân sự HRM

Tiếp tới mục System Config, chọn mục 1 nếu bạn cài đặt lần đầu; mục 2 nếu bạn đã có cơ sở dữ liệu sẵn; mục 3 khi bạn sử dụng phiên bản HRM Pro hoặc cao hơn

phần mềm nhân sự HRM

phần mềm nhân sự HRM

Bạn nhập thông tin công ty (có thể nhập 1 vài thông tin sau chỉnh sửa lại)

 

Phần mềm nhân sự HRM

Bạn đăng nhập lần đầu với tài khoản admin, mật khẩu để trống

 

 

 

 

 

 

Phần mềm HRM

Phần mềm có hướng dẫn cấu hình với cơ sở dữ liệu trống

 

Phần mềm HRM

4. Giao diện phần mềm HRM

Với trực quan dễ sử dụng các bạn tự khám phá nhé: