Một só chức năng chính

Phần mềm có các chức năng.

Quản lý order

Các thức uống hoặc thức ăn khách hàng order được quản lý tại chức năng quản lý order, giúp nhân viên quản lý có thể kiểm tra xem bàn đó đã đặt những thức uống gì và đông thời, thêm món cho bàn đó.

Danh sách đặt bàn

Người dùng có thể thêm bàn mới khi khách có nhu đặt bàn trong tương lai thông qua các trường trong phần mềm như: từ ngày, đến ngày, số phiếu, khách hàng, khu vực… và các chức năng nhỏ hơn thêm, xóa, sửa, thêm bill, track & trace

Tạo đơn đặt bàn

Khi có khách mới thì người dùng cần tạo thêm đơn đăt bàn, vì vậy chức năng tạo đơn đặt bàn ra đời, chức năng giúp người dùng tạo ra đơn bàn mới gồm có các trường, mã phiếu, ngày đặt, người lập phiếu, combo…

Quản lý danh sách hóa đơn

MMọi hóa đơn điều được lưu trữ tại quản lý hóa đơn, giúp người dùng có thể kiểm tra lại các hóa đơn đã lập trước đó, đồng thời cũng cho biết người lập, nội dung, khu vực…

Danh sách nhập kho

Hiển thị danh sách sản phẩm trước khi nhập kho để quản lý sản phẩm, thông tin nhập kho bao gồm: Số phiếu ngày lập, nhân viên lập, đối tác, tiền hàng, tên sản phẩm, đơn vị tính, số lượng, thành tiền…

Quản lý tồn kho

Sản phẩm tồn kho được quản lý theo từng nhóm sản phẩm, có thể tìm kiếm sản phẩm tồn kho từ ngày đến ngày, trong quản lý tồn kho có các trường dữ liệu như: tên hàng, đơn vị tính, kì đầu, nhập kho trong kì, cuối kì, tồn thực tế…

Kinh nghiệm

Với kinh nghiệm làm việc đa dạng lĩnh vực, tập trung trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ cao, Datviet Software đã và đang triển khai thành công rất nhiều dự án liên quan đến phần mềm quản trị doanh nghiệp, phần mềm ứng dụng, xuất khẩu phần mềm

Sản phẩm nổi bật

Một số hình ảnh về sản phẩm nổi bật

QUẢN LÝ LỊCH SỬ ĐƠN HÀNG

QUẢN LÝ LỊCH SỬ ĐƠN HÀNG

QUẢN LÝ HÓA ĐƠN

TẠO ĐƠN ĐẶT HÀNG

DANH SÁCH ĐẶT BÀN

MÀNG HÌNH ORDER TRÊN PHẦN MỀM

MÀNG HÌNH CHÍNH THỂ HIỆN SƠ ĐỒ BÀN

Giao diện chính trên máy tính