Hệ thống

Hệ thống

Giới thiệu chung.

 Module này làm nhiệm vụ thiết lập các cấu hình chung cho toàn hệ thống, ngoài ra nó còn giúp người dùng chuyển tháng làm việc, đóng kỳ sử dụng, đổi mật khẩu đăng nhập, theo dõi lịch sử sử dụng chương trình của người dùng, vv…

Chức năng.

 Chuyển thánh làm việc: Chức năng dùng để chuyển tháng làm việt từ tháng làm việc hiện tại sang tháng làm việc mới, đồng thời sẽ kết chuyển tồn kho vật tư sang tháng làm việc mới.

 

 Khai báo tham số hệ thống: Chức năng này làm nhiệm vụ khai báo các tham số dùng chung cho toàn hệ thống.

 

 Đóng kỳ sử dụng: Chức năng này làm nhiệm vụ khi 1 kỳ sử dụng đã được chốt số liệu và người quản trị hệ thống không muốn cho người dùng thay đổi số liệu như: không cho nhập các chứng từ phát sinh, không cho điều chỉnh phiếu nhập, xuất … thì thực hiện đóng kỳ sử dụng, kể từ khi kỳ sử dụng được đóng lại người sử dụng chỉ được xem số liệu của kỳ đó mà không được quyền thao tác chỉnh sửa số liệu trong kỳ bị đóng nữa.

 

 Nhật ký sử dụng hệ thống: Chức năng này dùng để xem lại nhật ký sử dụng chương trình của người dùng, ở chức năng này người quản trị hệ thống có thể xem được toàn bộ thông tin người dùng vào từng chức năng của chương trình và thực hiện thao tác gì, nó giúp cho người quản trị có thể quản lý được quá trình sử dụng chương trình của người dùng hệ thống.

 

 Đổi mật khẩu: Dùng để đổi mật khẩu đăng nhập.