HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN QUẢNG CÁO

AIMS

Giới Thiệu

Phần được xây dựng dạng ứng dụng trên môi trường Web nhằm giúp các doanh nghiệp quảng cáo đưa ra các giải pháp quản lý một cách tối ưu. …

KIẾN TRÚC AIMS 2.0

Kiến trúc AIMS 2.0 gồm có: Tầng giao diện: sử dụng wpf (Windows Presentation Foundation).Net 2013… …

Chức Năng Chính Của AIMS

Quản lý các thông tin về đơn vị quảng cáo, thông tin hợp đồng, thông tin hợp đồng lẻ để quảng cáo hay đăng tin như đánh mấy giấy tờ, tìm người nhà, đăng tin buồn…

Tính Năng

Tính ưu việt
Tính ưu việt
90%
Sáng Tạo
Sáng Tạo
84%
Cải Tiến
Cải Tiến
95%
Bảo Mật
Bảo Mật
97%

SẢN PHẨM QUẢNG CÁO VTV

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH TRONG SẢN PHẨM AIMS

Quản Trị Hệ Thống

QUẢN TRỊ HỆ THỐNG Quản lý User Giao diện phần mềm AIMS 2.0 Các thông tin chính của chức năng: - Tên đăng nhập. - Mật khẩu.…

HỆ THỐNG

Thông tin khống chế giờ Chức năng đổi mật khẩu

DANH MỤC

-Sản phẩm -Chức năng nhập mã băng Thêm mới nhập mã ban Sửa nhập mã băng Xóa nhập mã bang -Bảng giá Bảng giá quảng cáo Loại bảng giá Chức năng Danh…

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG VÀ HĐ

Thông tin đơn vị quảng cáo. Chức năng thông tin hợp đồng Thông tin hợp đồng thu lẻ Phân chia lợi nhuận Phân chia lợi nhuận book thêm Kê toán hợp đồng…

IN LỊCH PHÁT SÓNG

In lịch phát sóng In đăng ký phát sóng: In chứng nhận phát sóng Khung chương trình Cấu hình mã giờ Cấu hình chức vụ .

TỔNG HỢP DỮ LIỆU

Tổng hợp thời lượng theo mã giờ E TH thời lượng theo ngày/mã giờ/khách hang Tổng hợp thời lượng theo ngày/mã giờ/lát cắt TH thời lượng theo tháng/mã giờ/khác TH thời lượng…

TIN TỨC

Doanh nghiệp đang làm việc liên quan tới khách hàng đặt hàng quảng cáo

Doanh nghiệp bạn đã chắc chắn kiểm xoát được hết công việc một cách tối ưu chưa? Các vấn đề sau đã được giải quyết tốt nhất? Hệ thống bảng giá quảng cáo phức tạp, khó quản lý và khó lọc tìm. …

lợi ích của phần mềm quản lý quảng cáo trong tương lai

Phần mềm quản lý quảng cáo được viết bằng ngôn ngữ lập trình hiện đại ASP.NET, cơ sở dữ liệu SQL Server, hệ thống báo cáo sử dụng Crystal reports, ngoài…