Giới Thiệu

Chức Năng Chính Của AIMS

Quản lý thông tin khách hàng và hợp đồng

Quản lý các thông tin về đơn vị quảng cáo, thông tin hợp đồng, thông tin hợp đồng lẻ để quảng cáo hay đăng tin như đánh mấy giấy tờ, tìm người nhà, đăng tin buồn…..…

Lịch phát sóng.

Chứng nhận phát sóng.Các báo cáo

Tổng hợp dữ liệu

Danh mục. Quản trị hệ thống