Giới Thiệu

Doanh nghiệp đang làm việc liên quan tới khách hàng đặt hàng quảng cáo

Doanh nghiệp bạn đã chắc chắn kiểm xoát được hết công việc một cách tối ưu chưa? Các vấn đề sau đã được giải quyết tốt nhất?

– Hệ thống bảng giá quảng cáo phức tạp, khó quản lý và khó lọc tìm.

– Hợp đồng mua và hợp đồng bán với nhiều đối tác, khung giờ phát hành của nhà cung cấp với khung giờ đặt quảng cáo của khách hàng đặt hàng có khớp nhau.

– Khách hàng đã quảng cáo với bạn bao nhiêu lần, doanh thu và công nợ cần theo dõi.

– Khách hàng đang quảng cáo gì, bạn đã thu tiền bao nhiêu kỳ, bạn còn bao nhiêu kỳ cần phải thực hiện theo hợp đồng đặt hàng.

– Tiến độ thu tiền bạn đã thực hiện như thế nào, bạn đã chi hoa hồng, chi thưởng doanh thu bao nhiêu đợt, mỗi đối tượng hưởng tỷ lệ doanh thu khác nhau, bạn kiểm xoát như thế nào, việc thu thuế nhiều hay ít theo từng đối tượng phải kiểm xoát ra sao?

– Các kỳ quảng cáo đã hoàn thành giá trị là bao nhiêu, bạn đã xuất hóa đơn hay công nợ khách hàng cần phải thu là bao nhiêu.

– Tổng hợp các hạng mục một nhân viên, cả phòng, cả công ty đã thực hiện trong ngày, trong tuần, trong tháng, làm sao để kiểm tra, tổng hợp hay phân tích ngay tức thời.

– Tất cả vấn đề từ đơn giãn tới phức tạp được chúng tôi xây dựng thành giải pháp hoàn chỉnh, bạn chỉ cần quyết định triển khai để có được tất cả chức năng.

– Đảm bảo sự liền mạch thông tin.

– Sự an toàn và bảo mật từng khâu công việc.

– Số liệu giữa các khâu liên kết chặt chẽ, không còn sự nhầm lẫn hay thu chi lộn.

– Không còn thất thoát hay quên thu với các sản phẩm quảng cáo đã thực hiện trực tiếp nhưng chưa đăng ký vào hệ thống.

– Tổng hợp báo cáo hay kiểm tra thông tin tức thời dễ dàng và chính xác.