Giới Thiệu

Giới Thiệu

Phần được xây dựng dạng ứng dụng trên môi trường Web nhằm giúp các doanh nghiệp quảng cáo đưa ra các giải pháp quản lý một cách tối ưu.

Phần mềm giúp chúng ta quản lý Khách hàng, thông tin hợp đồng, phục lục hợp đồng, lịch phát sóng, quản lý các thông tin về báo cáo, quản lý tổng hợp dữ liệu của khách hàng, đơn vị quảng cáo, doanh thu của đơn vị, quản lý kế toán hợp đồng…

Người dùng tạo mới hoặc chỉnh sửa thông tin khách hàng, hợp đồng quảng cáo.

Thêm, xóa, cập nhật lại thông tin khách hàng, hợp đồng. Không giới hạn số lượng người dùng.

Dữ liệu được lưu trên CSDL MSSQL 2005 trở lên. Ngoài ra hệ thống còn cho phép thay đổi bảng giá quảng cáo của các khung giờ một cách linh hoạt.

Cho phép tính toán và quản lý các hợp đồng quảng
cáo một cách dễ dàng.