Giới Thiệu

lợi ích của phần mềm quản lý quảng cáo trong tương lai

-Phần mềm quản lý quảng cáo được viết bằng ngôn ngữ lập trình hiện đại ASP.NET, cơ sở dữ liệu SQL Server, hệ thống báo cáo sử dụng Crystal reports, ngoài ra các khả năng tương tác kết nối và mở rộng của phần mềm rất linh hoạt.

– Các tiện ích: xuất dữ liệu và in báo cáo ra excel, word, dễ dàng và thân thiện.

– Phân quyền người dùng và quản lý ghi lại lịch sử chỉnh sửa, giúp tăng khả năng tương tác giao việc theo từng khâu, kiểm tra và quản lý lưu vết các sai xót để khắc phục đúng và kịp thời.

Với hệ thống quy trình công việc hợp lý, rõ ràng và đúng thực tế, phần mềm quản lý quảng cáo được xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiến, cùng đội ngũ phát triển và tư vấn nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi tự hào và tin tưởng sẽ triển khai thành công với hiệu quả cao nhất tới Quý khách hàng.